Django ontwikkeling voor TU-Delft

Ondersteuning bij implementatie frontend interface Institutional Repository

m3r consultancy ontwikkelt mee aan de frontend van de Institutional Repository van de TU-Delft bibliotheek. Deze frontend is gebouwd in Django en is verantwoordelijk voor de upload en acceptatie van documenten (zoals publicaties en disseraties) in de repository. De repository zelf is gebouwd op Fedora.

Er is ondersteuning geleverd bij onder andere:

  • swfupload integratie voor upload van meerdere documenten in één submission
  • uitgebreide dynamische invoer van complexe 
  • algemeen advies