Grok webapplicatie voor invoer microbiologische besmettingen opgeleverd

Een op Grok gebaseerde webapplicatie voor de invoer en presentatie van microbiologische besmettingen in ziekenhuisapotheken.

grok-logo.pngIn opdracht van en in samenwerking met Pareto heeft m3r consultancy een webapplicatie ontwikkeld. Deze applicatie heeft als doel via het web gebruikers in staat te stellen microbiologische besmettingen bij aseptische handelingen in te voeren, in te zien en rapportages in te kijken, zowel van eigen data als van landelijke data.

De wensen van de opdrachtgever waren een op Zope gebaseerd platform met MySQL als database. Voor de implementatie hebben wij gekozen voor Zope3 met Grok, SQLAlchemy en MySQL.