Start ontwikkeling Stracks dienst

Een revolutionaire tool voor inzage in het functioneren van applicaties.

Stracks

Stracks is het resultaat van eigen research & development. Het doel hierbij is een tool te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om op begrijpelijke wijze met logging- en statistiekdata om te gaan uit applicaties. In plaats van ongestructureerde logfiles worden handelingen in applicaties logisch gerelateerd waardoor het veel eenvoudiger inzichtelijk wordt welke hotspots zich in een applicatie bevinden, wat de handelingen waren die tot een fout geleid kunnen hebben en hoe een applicatie in het algemeen gebruikt wordt. Stracks is als software pakket en als SaaS beschikbaar.

Meer informatie vindt u op de eigen website van Stracks.