CMS systemen en migraties Euroforum

Euroforum is marktleider in het ontwikkelen van congressen, cursussen en schrifelijke leergangen en maakt deel uit van Informa, een wereldwijd congres- en uitgeefconcern.

Geschiedenis

Voor Euroforum hebben wij in het verleden een op Plone gebaseerd systeem opgezet. Omdat dit systeem inmiddels verouderd was en niet goed mee kon lopen met nieuwe trends als SEO, Social Networking en responsive design is gekozen voor een nieuwe implementatie op basis van Django.

Functionele wensen

Het systeem moest (net als het oude systeem) multi-branding ondersteunen, meerdere soorten event types ondersteunen die individueel voorzien konden worden van uitgebreide metadata. Verdere wensen waren uitgebreide SEO configuratie, koppelingen met Facebook en Twitter, blogging integratie en een aparte beheertool voor formulieren. Een interne webdesigner moest in staat zijn om nieuwe merken te designen en bestaand design aan te passen / actueel te houden.

Implementatie

Voor de implementatie is gekozen voor Django-CMS als CMS, Zinnia als blogging engine en SOLR voor het indexeren van beiden. Er is een integratie gerealiseerd met Formstack zodat Euroforum zelfstandig nieuwe formulieren kan maken en beheren voor onder andere inschrijvingen.

Het design is gebaseerd op bootstrap en is door de Euroforum webdesigner zelf aangepast.

Tevens is een koppeling gerealiseerd met het interne ERP systeem.

Migratie

De content uit het oude Plone CMS is via een XML tussenformaat gemigreerd naar het nieuwe CMS.