Producten

Onderstaande producten zijn onder andere door ons in het verleden ontwikkeld of momenteel in ontwikkeling. Deze zijn meestal niet kant en klaar beschikbaar, maar kunnen wel als basis dienen voor nieuwe oplossingen.

WheelCMS

WheelCMS is een door ons ontwikkeld Open Source content management systeem. Hierin hebben wij jarenlange ervaring met Enterprise en Open Source content management toegepast in een op Django gebaseerd CMS. Dit betekent dat het systeem bedoeld is voor meer dan enkel bewerken van ongestructureerde pagina's; het systeem is ingericht om volwaardige content gestructureerd te beheren, indexeren en te publiceren.

Meer informatie is te vinden op de eigen website van WheelCMS.

Stracks

Stracks is het resultaat van eigen research & development. Het doel hierbij is een tool te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om op begrijpelijke wijze met logging- en statistiekdata om te gaan uit applicaties. In plaats van ongestructureerde logfiles worden handelingen in applicaties logisch gerelateerd waardoor het veel eenvoudiger inzichtelijk wordt welke hotspots zich in een applicatie bevinden, wat de handelingen waren die tot een fout geleid kunnen hebben en hoe een applicatie in het algemeen gebruikt wordt. Stracks is als software pakket en als SaaS beschikbaar.

Meer informatie vindt u op de eigen website van Stracks.

RCTK

RCTK is een eigen research & development project. Op dit moment wordt niet verder ontwikkeld aan RCTK.

RCTK is een door ons ontwikkeld framework waarmee het mogelijk is om eenvoudig webapplicaties te maken die de complexiteit qua user interactie van desktop kan evenaren. Hiervoor is een radicaal andere aanpak gekozen dan bij nagenoeg alle gangbare, bestaande webframeworks: in plaats van het "traditionele" pagina gebaseerde model met achterliggende remote procedure calls ("ajax") wordt de browser gezien als een slim display waarop de controls van de interface getekend kunnen worden. Alle behaviour en logica ligt echter niet in de browser maar aan de serverkant.

Dit maakt het mogelijk om zonder kennis van html, css en javascript in puur python (of, indien hiervoor ondersteuning is geschreven, een willekeurige andere taal) webapplicaties te schrijven.

Eenvoudig voorbeeld

class Demo(App):
    def click_handler(self, event):
        self.counter += 1
        if self.counter == 1:
            self.message.text = "%d click" % self.counter
        else:
            self.message.text = "%d clicks" % self.counter

    def run(self, tk):
        self.counter = 0
    root = tk.root()
        root.setLayout(GridLayout(columns=2))

        button = Button(tk, "Click me")
        self.message = StaticText(tk, "0 clicks")

        button.click = self.click_handler

        root.append(self.message)
        root.append(button)
        root.layout()

 De code bestaat enkel uit python. Achter de schermen worden buttons en html elements aangemaakt en events afgevuurd en afgevangen, maar het enige waar de programmeur zich om hoeft te bekommeren is lokale pythoncode. Meer code en demo's kunt u vinden op de rctk demo pagina.

RCTK is open source en kan vrijelijk gedownload en uitgebreid worden.

VM5

VM5 is ons intern ontwikkelde Android platform waarmee enerzijds bijzonder snel en goedkoop applicaties ontwikkeld kunnen worden, maar waarmee op termijn ook ondersteuning voor andere platforms mogelijk is (o.a. iOS en backberry). VM5 is nog vol op in ontwikkeling. Voor meer informatie hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Media Asset Management Systeem

 Dit betreft een Media Asset Management Systeem inclusief metadata database, XMLRPC API, Media converter en publisher. Dit systeem is goed schaalbaar, integreert goed met Apache en kan breed ingezet worden, bijvoorbeeld voor Document Management. Meer informatie over een praktijk implementatie van dit systeem kunt u vinden in onze portfolio.

 

Plone Performance Assessment

 Via deze assessment kunnen wij snel inventariseren of de standaard knelpunten in uw Plone hosting omgeving voldoende zijn afgedekt. Op basis hiervan brengen wij advies uit voor verdere optimalisatie van uw hostingplatform.

 

Plone Security Assessment

 Via deze assessment kunnen wij inventariseren of uw Plone site, configuratie, hosting platform en extra geïnstalleerde producten actueel zijn met beveiligingsupdates of dat er bekende beveiligingsfouten aanwezig zijn. Deze assessment omvat o.a.

 • inventarisatie gebruikersaccounts en sterkte van wachtwoorden
 • aanwezigheid van SSL
 • actuele patches
 • configuratie workflow
 • ZEO configuratie
 • Apache configuratie
 • E-mail configuratie
 • inventarisatie noodzaak van producten en templates
 • inventarisatie van koppelingen met externe systemen en databases.
 • inventarisatie van hotfixes en verificatie van correcte installatie.

Als extra module kunnen wij uw bestaande extra maatwerk auditen op beveiligingslekken en bijvoorbeeld op mogelijkheden voor spammers om uw site te misbruiken.

 

Indien u geïnteresseerd bent in één van deze producten, neemt u dan contact met ons op.